Koulutukseni

Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason psykoterapeutti (perhe- ja paripsykoterapia) ja terveystieteiden tohtori.

Psykiatriseksi sairaanhoitajaksi valmistuin 1991, jonka jälkeen olen tehnyt sekä asiakastyötä että kehittämis-, tutkimus- ja opetustyötä. Asiakastyöstä minulla on kokemusta niin yksilöasiakkaiden, parien kuin perheidenkin kanssa usean vuoden ajalta.

Väitöskirjani valmistui vuonna 2008 ja käsitteli ensipsykoosipotilaiden hoitoa sairastuneiden, läheisten ja sairaanhoitajien näkökulmasta. Psykoterapeutiksi (perheterapia) valmistuin vuonna 2011. Keväällä 2013 valmistuin paripsykoterapian täydennyskoulutuksesta.

Päivätyökseni koulutan tulevia ja nykyisiä mielenterveys- ja päihdetyön osaajia Tampereen ammattikorkeakoulussa. Psykoterapiavastaanottoni onkin tästä syystä iltaisin.

Halutessasi voit tarkistaa tietoni Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietopalvelusta.

Löydät tietoni myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin terapeuttirekisteristä, Suomen perheterapiayhdistys ry:n palvelutuottajista ja Sairaanhoitajaliiton sairaanhoitajayrittäjien sivuilta.

Olen perhe- ja pariterapian palvelutuottajana Kelan kuntoutuspsykoterapian palvelutuottajarekisteristä.

Teen aktiivisesti myös kansainvälistä yhteistyötä. Toimin mm. Euroopan psykiatristen sairaanhoitajien organisaation (Horatio) puheenjohtajana ja vuosina 2013-2017 olen ollut kansainvälisen sairaanhoitajaliiton (ICN) asiantuntijapankin jäsenenä. Myös englanninkielinen psykoterapia on mahdollista.